Publicitat
Publicitat
Publicitat
Dimarts,
23 de Gener de 2018
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sßez - Badalona - 16/5/2012

El Ple de l’Ajuntament aprova una operaciˇ d’endeutament a llarg temini per un import de 30.843.014,18 euros
- Es donen les condicions necessÓries per fer efectiva la cancel.laciˇ de les obligacions pendents de pagament amb els prove´dors

El Ple de l’Ajuntament aprova una operació d’endeutament a llarg temini per un import de 30.843.014,18 euros. Foto: Ajuntament de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 15 de maig la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import de 30.843.014,18 euros, dels quals 26.791.573,58 € corresponen a obligacions pendents de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Badalona, 1.336.622,37 € de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP), 200.909,52 € de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), 11.912,45 € del Patronat de la Música de Badalona (PMB), 2.101.159,95 € de Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) i 400.836,- € de Badalona Cultura, SA, amb l’entitat o entitats financeres que assenyali l’ICO.

El RDL 4/2012, determina els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. Amb l’aprovació de l’operació d’endeutament es donen les condicions necessàries per fer efectiva la cancel.lació per les entitats locals de les seves obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministraments o serveis.

Tanmateix el Reial Decret-llei preveu que el finançament del pagament als proveïdors es pot efectuar mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, prèvia aprovació del Pla d’Ajust per part de l’Ajuntament. Aquest pla va ser aprovat al Ple del 27 de març de 2012, i valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda y Administracions Públiques.

L’operació d’endeutament serà de 30.843.014,18 euros, amb les següents condicions:

·Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.

 ·Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal.

 ·Tipus d’interès: L’equivalent al cost del finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics als que s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.

 ·Sistema d’amortització: El que finalment s’acordi en la formalització de l’operació.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i CiU. El grup municipal del PSC s’ha abstingut. El grup municipal d’ICV-EUiA ha votat en contra.

En la mateixa sessió s’ha donat compte de la situació a 9 de maig de 2012 de la relació certificada definitiva de totes les obligacions pendents de pagament enviada per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el passat 15 de març.

El passat 15 de març es va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament de l’entitat local i els seus organismes dependents.

Inicialment en el Pla d’Ajust aprovat al Ple del 27 de març de 2012, les obligacions pendents eren per un import de 35.745.259,62 euros. Però finalment, a la llista definitiva d’obligacions pendents l’import és de 30.843.014,18 euros, amb l’abonament de factures de caràcter urgent per part de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i empreses.

 

 


Deixan's el teu comentari

El teu nom

El teu comentari
Introdueix el codi de verificaciˇ
Qualsevol comentari que sigui ofensiu, que utilitzi llenguatge que pugui ferir la sensibilitat, o que es pugui considerar publicitat spam, serÓ eliminat d'aquesta secciˇ.
Tot aquell que consideri que un comentari Ús ofensiu pot enviar un correu a areabesos@areabesos.com i el consell editorial estudiarÓ si eliminar o no el text
Recordem que per motius de seguretat quan es publica un comentari, es guarda a la nostra base de dades, la adreša ip, dia i hora de publicaciˇ del comentari.
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Contacte | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2011 © └rea Bes˛s | Tots els drets reservats.